THULE: AMERIKANSKA SKATTEREFORMEN BÅDE LYFTER OCH TYNGER

STOCKHOLM (Direkt) Den amerikanska skattereform som nyligen klubbades igenom påverkar friluftsbolaget Thule på både positiva och negativa sätt, meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

Den federala skattesänkningen från 35 procent till 21 procent kommer att ha en positiv inverkan på Thule-koncernens effektiva skattesats i USA från år 2018 och framåt.

På grund av sänkningen av den federala skatten förväntas dock värdet av koncernens uppskjutna nettoskattefordringar i USA, som den 30 september uppgick till cirka 40 miljoner dollar, minska med cirka 14 miljoner dollar.

Nedskrivningen av de uppskjutna skattefordringarna kommer att redovisas som en skattekostnad i fjärde kvartalet 2017. Denna engångskostnad kommer inte att ha någon påverkan på bolagets kassaflöde, framhåller Thule.