TETHYS OIL: PRODUKTION 12.269 FAT OLJA PER DAG I JANUARI

STOCKHOLM (Direkt) Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore i Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under januari 2019 till 380.340 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12.269 fat olja.

Det officiella försäljningspriset (OSP) för råoljan Oman Export Blend under januari 2019 uppgår till 66:28 dollar per fat. OSP tillkännages av Sultanatet Omans olje- och gasdepartement, och är benchmark-priset för Tethys Oils månatliga försäljning exklusive handels- och kvalitetsjustering.

Tethys Oil har 30 procents andel i Block 3&4.