SWECO: ÖKAD REKRYTERING OCH TIMARVODE LYFTE ORG FSG 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Swecos rörelseresultat justerat för kalendereffekter ökade i det första kvartalet med cirka 27 miljoner kronor och den organiska tillväxten ökade till 4 procent.

Förbättringen är främst hänförlig till ökad rekrytering och en positiv trend i timarvode, stärkt av en bra orderstocksutveckling, skriver den nytillträdda koncernchefen Åsa Bergman i rapporten.

Marknadsvis nämner hon styrka på samtliga Swecos marknader och en överlag god marknad tack vare stark ekonomisk utveckling i Europa, med undantag för Norge och Finland som sägs ha haft en svag inledning på året och en insaktande svensk bostadsmarknad.