SVERIGE: STIGANDE OLJEPRISER PRESSAR HUSHÅLLEN - DANSKE BANK

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Stigande oljepriser höjer importpriserna och bidrar till att gröpa ur de svenska hushållens reallöner. Detta är ytterligare en motvind för svensk konsumtion.

Det säger Danske Banks chefekonom i Sverige, Michael Grahn, till Nyhetsbyrån Direkt.

"Många har varit inställda på att energipriserna skulle plana ut, men i stället ser vi att oljepriserna stiger. Förutom energipriserna har vi också den svaga kronan. Detta håller uppe inflationen en del framöver och fortsätter därmed att hålla nere reallöneökningarna i år. Denna dåliga inflation som bara gröper ur köpkraften kommer därmed att vara ett fortsatt ok för konsumenterna och konsumtionen", säger han.

Enligt SCB:s PPI-statistik har stigande oljepriser bidragit till att höja de svenska importpriserna, som steg med 6,4 procent i årstakt i februari. Fram till i dag har priset på brentolja stigit runt 25 procent i dollar hittills i år. Till detta kommer att kronan försvagats, vilket ytterligare ökar den importerade oljeprisinflationen.

"Hushållen har vant sig vid goda reallöneökningar och stigande huspriser, men nu gröps köpkraften ur och huspriserna har stagnerat. Det är svårt att peka ut så många positiva faktorer för hushållen just nu", säger Michael Grahn.