STORA ENSO: KÖPER SKOGSTILLGÅNGAR I BERGVIKAVVECKLING

STOCKHOLM (Direkt) Efter uppdelningen av Bergvik Skog kommer Stora Ensos skogsinnehav att uppgå till 1,4 miljoner hektar, varav 1,15 miljoner hektar är produktiv skogsmark. Det totala värdet av affären i Stora Ensos balansräkning beräknas uppgå till cirka 1,0 miljard euro, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Avsikten är att strukturaffären ska slutföras under första halvåret 2019. Som ett resultat av omstruktureringen kommer Stora Enso att omvandla sitt ägande av 49,8 procent i Bergvik Skog till ett direkt ägande av ungefär 69,8 procent av värdet på skogstillgångarna i Bergvik Väst, uppger bolaget vidare.

"Med det direkta ägandet blir vår virkesförsörjning i Sverige mer överblickbar. Det kommer att öka våra möjligheter att ytterligare utveckla ett hållbart skogsbruk och därmed stärka vår konkurrenskraft", kommenterar Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström i pressmeddelandet.

Transaktionen kommer att resultera i en negativ kassaeffekt på cirka 200 miljoner euro för bolagets del. Stora Ensos räntebärande skulder kommer att öka med cirka 800 miljoner euro.

Kvoten nettoskuld/operativt ebitda kommer att öka med ungefär 0,5x när alla transaktioner är genomförda, men kommer tillfälligt öka upp till 0,8x innan en särskild utdelning har betalats ut från Bergvik Skog. Vid slutet av tredje kvartalet 2018 var kvoten 1,1x, skriver bolaget.

Tidigare på fredagen meddelade Billerud Korsnäs att bolaget har ingått avtal med övriga aktieägare i Bergvik Skog om en uppdelning av bolagets tillgångar. För Billerud Korsnäs del innebär det att bolaget köper Bergvik Skog Öst för 6,4 miljarder kronor.

Förutom Stora Enso, FAM och Billerud Korsnäs ägs Bergvik Skog av Länsförsäkringar, Kåpan Pension, Tredje AP-fonden, Persson Invest, Karl Hedin AB och Tham Invest.

Bolaget bildades 2004 för att förvärva Stora Ensos och Korsnäs skogstillgångar i Sverige. Syftet uppgavs då vara att locka pensionskapital till skogen och realisera skogsvärdet.