SSM: FLYTTAR PRODUKTIONSSTARTER TILL 2018 PGA OSÄKERHET (NY)

(Lägger till: två sista stycken)

STOCKHOLM (Direkt) Bostadsutvecklaren SSM flyttar "ett antal" av årets planerade produktionsstarter till 2018. Bakgrunden är nuvarande marknadssvaghet och att bolaget mot den bakgrunden bedömer att det inte kommer nå 75 procent i försäljningsgrad i berörda projekt innan årsskiftet.

Det framgår av delårsrapporten.

"Under början av hösten har vi, som övriga aktörer i branschen, märkt av konsumenternas ökade osäkerhet till följd av debatten om överutbud, avtagande prisnivåer samt nya regleringar", skriver SSM:s vd Mattias Roos.

Han skriver att intresset för bolagets säljstartade projekt visserligen varit bra.

"Den uppkomna osäkerheten har dock resulterat i en mer avvaktande marknad, något som haft en dämpande effekt på konverteringsgraden i våra säljstartade projekt", skriver SSM:s vd.

En jämförelse mellan bolaget projektportfölj i rapport för det andra respektive tredje kvartalet visar att SSM skjutit upp produktionsstarterna för följande projekt: Sollentuna Hills (188 bostäder), Platform West (109), Täby Market (90), Elverket i Nacka 1 (168), Bromma Boardwalk (272). Vissa av projekt drivs via samriskbolag.

"Ur ett makroekonomiskt perspektiv är Sverige och Stockholm stabilt, men ur ett konsumentperspektiv är det nu viktigt att eventuella förändringar tydliggörs så att konsumenterna kan göra välinformerade beslut i sina bostadsköp. Det är vår bedömning att marknaden fortsätter att vara avvaktande ytterligare en tid innan den stabiliserar sig", skriver Mattias Roos, vd för SSM i rapporten.