SOBI: HAR TAGIT HÄNSYN TILL HEMLIBRA-KONKURRENS I PROGNOS - VD

STOCKHOLM (Direkt) Sobi har i sin intäktsprognos för 2019 tagit hänsyn till konkurrens från Roches läkemedel Hemlibra på hemofili-området i Europa.

Det sade bolagets vd Guido Oelker på onsdagens pressmeddelande.

Han upprepade tidigare budskap om att det inte finns någon behandlingar som passar perfekt för alla patienter och menade att Sobis produkter passar gruppen som söker "individualisering" och anpassning och här finns det, argumenterade han, stora tillväxtmöjligheter för bolaget.

Hemlibra blev nyligen godkänt för den europeiska marknaden, med en bredare indikation än i tidigare godkännande.