SN: mest sannolikt att boprisnedgång endast är korrigering

STOCKHOLM (Direkt) Mycket är annorlunda nu jämfört med på 1990-talet och så länge arbetsmarknaden förblir stark och de disponibla inkomsterna ökar samtidigt som efterfrågan är fortsatt stor kommer effekterna av en svagare utveckling på bostadsmarknaden att bli begränsade.

Det skriver Svenskt Näringsliv i sin konjunkturrapport som publicerades på torsdagen.

"Den stora frågan är om de senaste månadernas sjunkande bostadspriser är början på ett rejält fall eller endast en priskorrigering av de höga bostadspriserna. Vår bedömning är att det snarare är det sistnämnda", skriver Svenskt Näringsliv.

Bakom den senaste tidens avmattning på bostadsmarknaden ligger troligtvis att räntehöjningarna rycker närmare och att prisökningstakten har varit hög varför det sker en viss korrigering.

"Diskussionen om skärpt amorteringskrav kan även ha bidragit till avmattningen under de senaste månaderna", skriver Svenskt Näringsliv.

Den ökade osäkerheten om de framtida bostadspriserna väntas också leda till något lägre bygginvesteringar under nästa år och en lägre konsumtionsbenägenhet hos hushållen.

"Om priserna framöver faller mer än i vårt huvudscenario kan det givetvis medföra en betydande inbromsning i ekonomin då framför allt konsumtionen skulle påverkas negativt", skriver Svenskt Näringsliv.