SMART EYE: SNABBARE MARKNADSTREND ÄN VÄNTAT KRÄVER KAPITAL - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Eyetracking-bolaget Smart Eye ser en snabbare utveckling än väntat inom upphandlingarna i massmarknadssegmentet i bilindustrin samtidigt som lagstiftningar har öppnat för nya affärsmöjligheter i Kina. Det är huvudskälen till varför bolaget behöver ta in nytt kapital.

Det säger Smart Eyes vd Martin Krantz i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

"Vi vill se till att vi fortsätter att vara konkurrenskraftiga. Det är lite av en 'landgrab', där vi vill se till att ta en så stor marknadsandel som möjligt. Vi tror att båda de här sakerna tidsmässigt ska göras nu. Det är inte säkert att de här möjligheterna finns om några år", säger Martin Krantz och tillägger:

"Det är kapitalkrävande på kort sikt, men ger större intäktsmöjligheter på lång sikt."

Smart Eye har deltagit och deltar i upphandlingar med ett potentiellt värde på över 10 miljarder kronor, varav cirka 2 miljarder är i premiumsegmentet och 8 miljarder är i massmarknadssegmentet.

Inom massmarknadssegmentet har Smart Eye hittills vunnit 14 design-wins med en koreansk tillverkare och på onsdagen gick bolaget ut med design-wins för två bilmodeller med en japansk och en europeisk fordonstillverkare.

"Det kvarstår några av de allra största. Vi har inte gått i mål med massmarknadsvågen än, vi är knappt halvvägs in i massmarknadssegmentet. Jag tror att det mesta av de 10 miljarderna kommer att bli nominerade under året", säger Martin Krantz.

Han förklarar att den snabba utvecklingen i massmarknaden kräver mer kapital. Bolaget hade räknat med att driva verksamheten ett tag till med inriktning på premiumsegmentet i bilindustrin, som är mindre kapitalintensiv.

"Massmarknadsupphandlingarna kommer lite snabbare än vad vi hade räknat med", säger han.

Den andra delen, som kräver mer kapital, är nya möjligheter i Kina. Martin Krantz förklarar att det som har hänt på det regulatoriska området i Europa, med krav på att alla nya bilar som säljs ska ha förarövervakning, även är på gång i Kina.

"Samma sak håller på att hända i Kina, men där verkar det som att det inte bara kommer att innefatta nya fordon utan även innebära ett eftermarknadsbehov i Kina", säger han.

Hur stor kapitalanskaffning behöver ni göra?

"Vi kommer att titta på två alternativ; antingen en emission i samma storleksordning som i höstas eller så tittar vi på alternativet att göra en något större runda om intresse finns."

I september 2018 tog Smart Eye in cirka 114 miljoner kronor i en riktad emission.

Vid utgången av mars uppgick Smart Eyes likvida medel till 65,6 miljoner kronor, plus en outnyttjad checkkredit om 7 miljoner kronor.

Pengarna ska användas till en kombination av försäljnings- och marknadsaktiviteter samt produktutveckling, enligt Martin Krantz.