Skanska: nytt mål justerad nettoskuld, annars upprepningar

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Skanska lanserar i samband med torsdagens kapitalmarknadsdag ett nytt mål för den justerade nettoskulden.

"Med start 2019 ska den justerade nettoskulden inte understiga -9 miljarder kronor", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Det nya målet ersätter det tidigare målet för finansiell styrka som var att de operativa finansiella tillgångarna i förhållande till skulderna kunde vara negativt.

Skanska står samtidigt fast vid de tidigare målen om en rörelsemarginal i byggverksamheten om minst 3,5 procent, avkastning på sysselsatt kapital i projektutvecklingen om minst 10 procent samt avkastning på eget kapital om minst 18 procent.

"Baserat på den förväntade utvecklingen i befintlig orderstock kommer Skanska sannolikt inte att uppnå målet för rörelsemarginalen i Byggverksamheten under 2019 och 2020", skriver Skanska i torsdagens pressmeddelande och upprepar därmed budskapet från bolagsledningen i samband med exempelvis bokslutet för 2018.