SKANSKA: DÖDA INTÄKTER USA NED TILL 2 MDR KR ÅR 2021 - AO-CHEF

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) De döda intäkterna på problemfyllda amerikanska projekt, alltså intäkter med nollmarginal, kommer för Skanska succesivt att minska till 2 miljarder kronor under 2021 från 10 miljarder 2018.

Det sade byggkoncernens USA-chef Richard Kennedy under torsdagsförmiddagens kapitalmarknadsdag.

Under innevarande år bedöms de så kallade döda intäkterna uppgå till omkring 8 miljarder kronor samt sedan till runt 4 miljarder kronor under 2020.

Richard Kennedy talade om möjligheter att återvinna vissa av dessa ökade kostnader.

Vd:n Anders Danielsson sade, rörande Polen, att Skanska hade döda intäkter om 2 miljarder kronor 2018 och att detta kommer att minska tydligt i år. Med de relativt korta kontrakt, jämfört med USA, väntar sig sedan Skanska inte att ha några projekt med nollmarginal i Polen under kommande år.

De "oacceptabla lönsamhetsnivåer inom bygg" är något som Skanska adresserar hårt, försäkrade vd:n.

Medan byggverksamheterna i Sverige och Finland samt även US Building presterar från acceptabelt till bra är Skanska inte helt nöjt med lönsamheten i Storbritannien, Norge och Tjeckien. Bolaget gräver djupt i organisationerna samt fokuserar mer kärnverksamheter i Storbritannien samt Tjeckien, sade han.

Även i Norge har Skanska en större plan på plats för att förbättra lönsamheten, fortsatte Anders Danielsson.

Han påminde om att Skanska budar på ett mindre antal projekt och att de som bolaget satsar på är de som bolaget känner att det verkligen har kompentensen för. Han kallade det "sweet spot"-analys, att leta för projekt som liknar projekt som Skanska lyckats bra med tidigare.