SKANSKA: BEVAKAR NOGA FÄRDIGSTÄLLDA OSÅLDA BOSTÄDER - VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Byggkoncernen Skanska håller inom sin bostadsutvecklingsdel en noga bevakning på antalet färdigställda osålda bostäder. Jämfört med den produktion som Skanska har ligger dessa dock på en låg nivå i nuläget och det rör sig överlag inte om bostäder som varit färdigställda en längre tid.

Det sade byggbolagets vd Anders Danielsson under torsdagsförmiddagens kapitalmarknadsdag.

Av de färdigställda osålda lägenheterna har 69 stycken varit färdiga i högst ett kvartal, ytterligare 116 mellan 90 och 180 dagar, 92 enheter ett halvår till ett år samt 36 stycken över ett år, framhöll han.

Att Skanska har 68 procent sålt inom pågående produktion är vidare en "komfortabel" nivå, ansåg han och påpekade att det generellt sett är lättare att sälja med närmare till färdigställande.

Allmänt hanterar bolaget den mer utmanande svenska bostadsmarknaden medan Skanska vill hålla sin position i Norge och Finland samt växa i Centraleuropa, avseende bostadsutveckling, lade han till.

Den inbromsande svenska bostadsmarknaden räknar "vi inte med kommer att ta fart inom en nära framtid", sade vd:n.

På kort sikt justerar Skanska därför sina kostnader även om underliggande faktorer pekar mot en bra marknad som Skanska vill verka på. I nuläget håller vidare Skanska en noggrann bevakning på försäljningsnivåer och har genomfört vissa "smärre prisjusteringar" i bostadsutvecklingsprojekt.

"Vi är även mer selektiva gällande starter", sade han med tillägg att Skanska har satt upp försäljningsmål för varje enskilt projekt som ska startas. Själva andelen som bolaget vill uppnå i ett enskilt projekt varierar dock beroende på faktorer som var projektet ligger och så vidare.

Som andel av totalt antal sålda bostäder i Sverige har Ikea-samarbetet för prisvärda bostäder, Boklok, ökat lite mellan 2016 och 2018 medan hyresbostadsförsäljningen gått upp och kärnan i form av traditionell nybostadsförsäljning minskat.