SJR: RÖRELSEVINSTEN SJÖNK 4 KV, POSITIV TREND I JANUARI

STOCKHOLM (Direkt) Bemanningsföretaget SJR:s omsättning minskade med 1 procent under det fjärde kvartalet till 98,5 miljoner kronor (99,8).

Rörelseresultatet uppgick till 7,0 miljoner kronor (10,7) och resultat efter skatt blev 5,0 miljoner (7,8).

"Det fjärde kvartalet gick sämre än förväntat, främst på grund av en försämrad orderingång i december månad. I januari har dock orderingången återhämtat sig och januari har en positiv trend", skriver bolaget i sin rapport.

Utdelningen föreslås bli 3:00 kronor per aktie (2:90).