Silf/Swedbank: industri-PMI sjönk till 57,0 i januari

STOCKHOLM (Direkt) Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn sjönk till 57,0 i januari, från oreviderade 60,4 månaden före.

Enligt SME Direkts enkät bland analytiker väntades industri-PMI ha sjunkit till 59,6 i januari.

Indexet är en sammanställning av bedömningen bland drygt 200 inköpschefer i tjänstesektorn vad gäller den ekonomiska utvecklingen och presenteras av Swedbank och Silf, organisationen för inköp och logistik.

Silf/Swedbank konstaterar att det nya året inleds med en indexnedgång men indexet kvarstår ändå på en hög nivå.

"Delindexet för orderingången ger det största negativa bidraget till PMI-total med 2,3 indexenheter. Ett tre månaders glidande medelvärde för PMI-total sjönk med 0,8 indexenheter jämfört med december", skriver de.

Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 74,8 i januari jämfört med 72,0 i december.

Inköpschefsindex        jan   dec   Diff Snitt 3M
==============================================================
Totalindex (PMI)        57,0   60,4   -3,4   60,2
Delindex                           
Orderingång          54,8   62,6   -7,8   60,8
Produktion           58,9   62,3   -3,4   62,0
Sysselsättning         57,3   56,0   1,3   58,6
Leveranstider         64,1   68,2   -4,1   67,2
Lager             53,0   54,0   -1,0   53,4
Nyckeltal utanför PMI                     
Orderingång export       54,3   59,2   -4,9   58,1
Orderingång hemmamarknad    53,8   57,3   -3,5   56,2
Orderstock           56,6   57,5   -0,9   57,8
Rå/insatsvarupriser      74,8   72,0   2,8   71,9
Import             57,8   59,6   -1,8   58,2
Planerad produktion (6 mån)  63,9   67,4   -3,5   66,4
==============================================================

Bild: Inköpschefsindex industrin

image