SECTRA: TECKNAR DISTRIBUTIONSAVTAL MED HUMINTEC I SYDKOREA

STOCKHOLM (Direkt) Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra har tecknat ett distributionsavtal med Humintec, en leverantör av mjukvara inom patologi i Sydkorea.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom avtalet får sjukvårdsmarknaden i Sydkorea tillgång till Sectras medicinska IT-lösning för digital patologi.

Den sydkoreanska marknaden består av över 300 universitets- och regionala sjukhus som levererar vård till landets cirka 51 miljoner invånare.

Humintec har kunder på 76 större sjukhus och 35 forskningscenter i Sydkorea. Sectra och Humintec har inlett ett projekt med det högst rankade universitetssjukhuset i Sydkorea, Seoul National University Hospital, som ska börja använda digital patologi för primärdiagnostik i början av 2019.