SCB: KPIF +1,9% i december jmf december 2016, som väntat

STOCKHOLM (Direkt) Konsumentpriserna steg 0,4 procent i december jämfört med föregående månad, enligt SCB. KPI-inflationen var 1,7 procent.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytikerna att KPI skulle ha stigit med 0,4 procent på månadsbasis och stigit med 1,8 procent jämfört med samma månad 2016. I november var KPI-inflationen 1,9 procent.

KPIF (KPI med fast ränta) steg 0,4 procent i december jämfört med föregående månad, och steg 1,9 procent jämfört med samma månad 2016.

Väntat enligt SME Direkts prognosenkät var +0,4 procent respektive +1,9 procent. I november var KPIF-inflationen 2,0 procent.

Riksbankens prognosbana, som publicerades den 20 december, pekade mot en KPI-inflation på 1,9 procent och KPIF-inflation på 2,0 procent i december.

KPIF-inflationen exklusive energi var 1,7 procent i december, jämfört med 1,8 procent i november. Riksbankens prognosbana pekade mot 1,8 procent i december.

SCB skriver att till månadsförändringen bidrog främst prishöjningar på utrikes flygresor, med 0,2 procentenheter, medan prishöjningar på livsmedel och paketresor påverkade KPI ytterligare uppåt med 0,1 procentenhet vardera.