SCB: hushållens konsumtion bromsar in

STOCKHOLM (Direkt) Hushållens konsumtion steg 1,5 procent i oktober jämfört med samma månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal.

Det visar statistik från SCB.

Jämfört med föregående månad steg konsumtionen 0,1 procent, säsongsrensat.

Under tremånadersperioden till och med oktober steg konsumtionen 0,6 procent jämfört med föregående tremånadersperiod.

Hushållens konsumtion        okt    sep    aug
==============================================================
Hushållens konsumtion y/y      1,5%    2,3%    2,1%
Hushållens konsumtion m/m      0,1%    0,3%    0,2%
Hushållens konsumtion 3m/3m     0,6%    0,5%    0,4%
==============================================================

Bild: Hushållens konsumtion årstakt

image