SCB: högre inflation än väntat i september

STOCKHOLM (Direkt) Konsumentpriserna steg 0,5 procent i september jämfört med föregående månad, enligt SCB. KPI-inflationen var 2,3 procent.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytikerna att KPI skulle ha stigit 0,3 procent på månadsbasis och stigit med 2,2 procent jämfört med samma månad föregående år. I augusti var KPI-inflationen 2,0 procent.

Till månadsförändringen bidrog framförallt prishöjningar på kläder (7,4 procent) som påverkade uppåt med 0,3 procentenheter. Högre priser på bränsle (12,0 procent), övriga fritidsvaror (3,1 procent), livsmedel (0,5 procent) och hotellrum vardag (20,3 procent), bidrog med ytterligare 0,1 procentenhet uppåt vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på utrikes flygresor (-12,7 procent) och paketresor (-4,4 procent) som vardera bidrog med 0,1 procentenhet nedåt i september.

KPIF (KPI med fast ränta) steg 0,5 procent i september jämfört med föregående månad, och steg 2,5 procent jämfört med samma månad föregående år.

Väntat enligt SME Direkts prognosenkät var +0,3 procent respektive +2,3 procent. I augusti var KPIF-inflationen 2,2 procent.

Riksbankens prognosbana, som publicerades den 6 september, pekade mot en KPI-inflation på 2,3 procent och KPIF-inflation på 2,4 procent i september.

KPIF-inflationen exklusive energi var 1,6 procent i september, jämfört med 1,2 procent i augusti. Enligt SME Direkts enkät väntades 1,6 procent, och även Riksbankens prognosbana pekade mot 1,6 procent.