SAS: ORDFÖRANDEN CARSTEN DILLING KÖPT DRYGT 35.000 AKTIER (NY)

(Tillägg: sista stycket)

STOCKHOLM (Direkt) SAS styrelseordförande Carsten Dilling köpte den 5 december 35.222 aktier i SAS, via Cdi Consult, framgår av Finansinspektionens insynslista.

Aktierna köptes till kurs 14:18 danska kronor, vilket ger ett total värde på motsvarande 681.000 svenska kronor på transaktionen.

Carsten Dilling tillträdde som ordförande i flygbolaget i april i år. Enligt SAS hemsida ägde han tidigare inga aktier i SAS.