RNB: SVAG UTVECKLING NK PRESSADE VINSTEN I 2 KV

STOCKHOLM (Direkt) RNB:s rörelsevinst minskade till 4 miljoner kronor i det andra kvartalet (december-februari), jämfört med 11 miljoner året innan, där försämringen inom Departments & Stores står för mer än hela resultatnedgången.

"I de delar av koncernen där vi har gjort tydliga framsteg med omställningsarbetet har vi en betydligt bättre utveckling och speciellt inom Polarn O. Pyret", skriver vd Magnus Håkansson i rapporten.

Enligt vd har Departments & Stores "några utmanande år" framför sig tills omställningen av verksamheten är klar, en omställning som också kräver en digital utveckling i samspel med NK. Besökstalen är ner "avsevärt" i NK-varuhusen i Stockholm och Göteborg och RNB:s försäljning minskade med 5,6 procent i bägge varuhusen och med 8,1 procent i Stockholm enskilt.

"Till skillnad från Polarn O. Pyret och Brothers saknas en e-handel för att kompensera för den generellt svaga utvecklingen för fysiska butiker", skriver vd:n.

RNB:s totala försäljning i det andra kvartalet sjönk med 0,6 procent och i Sverige med 1,5 procent för jämförbara enheter.

"Jämfört med Stilindex som i kvartalet var ned 6,4 procent ser vi ett fint kvitto på att konsumenten attraheras av våra varumärkeskoncept och kollektioner", kommenterar vd:n.

Koncernens totala e-handel ökade med 50 procent jämfört med föregående år och uppgår nu till 128 miljoner kronor på årsbasis. Koncernens totala nettoomsättning på rullande tolv månader ligger på 2.219 miljoner kronor.

"Transformationen från fysisk handel till e-handel har gått in i ett exponentiellt förlopp. Vår organisation går för högtryck i omställningsprojekt inom teknik (IT), arbetsprocesser och kompetensväxling", skriver Magnus Håkansson.