RNB: GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STARK TILLVÄXT POLARN O. PYRET

STOCKHOLM (Direkt) RNB:s omställningsarbete fortsätter i högt tempo avseende IT, e-handel, marknadsföring och logistik, skriver vd Magnus Håkansson i delårsrapporten som visad en jämförbar försäljningsutveckling som var bättre än marknadens.

"Tendensen för bolagen i RNB fortsatte i årets första kvartal med både en högre försäljning och en försäljning som var betydligt bättre än marknaden", skriver vd.

Kvartalets jämförbara försäljning ökade totalt i alla länder med 2,8 procent och i Sverige med 2,4 procent. Marknadens utveckling i både Sverige och Finland var -3,7 procent i kvartalet.

RNB:s e-handel växte med drygt 60 procent i kvartalet och stod för 11 procent av koncernens totala försäljning.

* Polarn O. Pyrets rörelseresultat i det första kvartalet blev 31 miljoner kronor (34), varav e-handeln stod för nästan 21 procent.

"Affärsområdet har fortfarande alltför höga lagernivåer, men en del i detta är offensiva inköp för att kunna fortsätta växa och ta marknadsandelar. Förutsättningarna är goda att fortsätta den underliggande starka tillväxten under 2018/19", skriver RNB.

* Brothers rörelseresultatet blev 3 miljoner kronor (7), där e-handeln utgjorde drygt 8 procent. Brothers hade höga lagernivåer vid utgången av kvartalet, men sortimentsfördelningen uppges vara stabil och RNB "bör kunna åstadkomma en normalisering under det närmaste halvåret".

* Departments & Stores rörelsevinst blev oförändrade 12 miljoner kronor.

"Besökstalen fortsätter att sjunka för NK och detta påverkar oss direkt, men besökstalen för våra butiker viker mindre än för varuhusen totalt", skriver RNB.

Det pågående omvandlingsarbetet för NK i Stockholm beräknas få tydligt positiva effekter mot slutet av 2019.