REGERINGEN: VIDAREUTBILDNINGEN BÖR FÖRBÄTTRAS - JOHANSSON

STOCKHOLM (Direkt) Möjligheterna till vidareutbildning för att förbli anställningsbar bör förbättras och här måste både individen, arbetsmarknadens parter och staten vara med och ta sitt ansvar.

Det sade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson vid ett SNS-seminarium på tisdagen.

"Individen har ett stort eget ansvar för att fortsätta att vara anställningsbar, men då måste man också ha reella möjligheter att göra det. Både staten, parterna och individen behövs", sade hon.

Hon jämförde med dagens omställningssystem, där det finns ett stöd från staten i grunden, men där också individen och parterna är med och tar ansvar.

Ylva Johansson sade också att hon tror att vidareutbildning framför allt bör ske inom ramen för det reguljära utbildningsystemet.

"Jag tror man bör lägga huvuddelen av krutet på reguljära utbildningar - högskolekurser, yrkeshögskola och yrkesutbildningar. Men då måste man lucka upp i systemen och kurserna måste bli tillgängliga för individen", sade hon.

Hon sade att om reguljära utbildningar kommer att vara viktigast blir problemet för individen främst levnadsomkostnaderna under tiden när man utbildar sig i stället för att arbeta. Hon sade att hon "lekt med tanken" att man via a-kassan ska kunna kvalificera sig för att kunna studera med ersättning motsvarande a-kassa - "för att inte bli arbetslös".

"Jag är inte låst vid den formen, men jag tror på någon typ av reform som innehåller de här komponenterna: Individen måste ta ansvar och parterna kunna plussa på, men staten måste också ta ansvar", sade Ylva Johansson.