RECYCTEC: SAMORDNAR OCH GENOMFÖR BESPARINGAR, FINANSCHEF LÄMNAR

STOCKHOLM (Direkt) Spotlightlistade Recyctec har fattat beslut om förändringar i rutiner, organisation, leverantörstjänster och arbetssätt som under kommande verksamhetsår kommer att resultera i direkta årliga besparingar i rörelsen om cirka 0,4 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande där det även uppges att åtgärderna kommer att resultera i icke realiserade, uppkomna engångskostnader om 140.000 kronor på helårsbasis.

Samtidigt meddelas att styrelsen har fattat beslut om att samordna och koncentrera bolagets verksamhet med utgångspunkt från anläggningen i Jönköping, dit även bolagets säte föreslås flyttas.

Recyctec meddelar även att finanschef Carl Knutsson efter fyra år lämnar företaget för en ny anställning med start preliminärt i mitten av februari.

"Bolaget har kontrakterat en erfaren och mycket kompetent interimslösning med start efter årsskiftet, till dess att en ordinarie efterträdare kan rekryteras", heter det.

Vd Göran Nylén uppger att flera parallella projekt pågår för att skapa tydliga och skarpa aktivitets- och resultatmål för att öka bolagets försäljning, få fullständig kontroll över och minska kostnaderna samt bibehålla förmågan att fortsatt investera i ytterligare förbättringar och effektivitetshöjande åtgärder.

"Effekterna av en del av dessa aktiviteter kommer redan att få effekt på helårsbasis, andra kräver fortsatt arbete tillsammans med leverantörer och kunder", uppger han.