RÄNTOR/VALUTOR: USD NÅGOT UPP, RÄNTOR STABILA EFTER FEDBESKED

STOCKHOLM (Direkt) Dollarn stärks något mot andra valutor efter Federal Reserves räntebesked på torsdagskvällen, USA-räntorna handlas samtidigt nära oförändrat jämfört med före beskedet.

Fed-kommittén meddelade att målintervallet för dagslåneräntan, Fed funds, lämnas oförändrad på mellan 2,00 och 2,25 procent, vilket var i linje med förväntningarna.

I uttalandet upprepar kommittén nästan ordagrant budskapet från räntemötet i september, beträffande arbetslösheten noteras dock nu en nedgång (fortsatt låg i september) medan investeringarna nu anses ha dämpats något från en tidigare hög takt (växt starkt i september).

Omkring 20 minuter efter räntebeskedet handlades den tvååriga obligationsräntan till 2,96 procent, obetydligt högre jämfört med strax före räntebeskedet. Tioårsräntan hade samtidigt stigit knappt 1 punkt, till 3,23 procent.

På valutamarknaden handlades euron till 1:1376 mot dollarn, ner från 1:1401 omedelbart före beskedet. Mot japanska yen stärktes dollarn samtidigt från 113:97 till 113:88.