PRECISE: ÅTGÄRDER SNABBARE ÄN PLAN, FULL SPAREFFEKT 2H 2019- VD

STOCKHOLM (Direkt) Precise Biometrics ligger före plan med sitt omstruktureringsprogram, som ska leda till årliga besparingar på 10 miljoner kronor.

Det säger bolagets vd Stefan Persson till Nyhetsbyrån Direkt.

"Full effekt i besparingarna kommer andra hälften av 2019. Vi har accelererat den förändringen och vi är klara där redan i slutet av första kvartalet. Det har gått lite snabbare än vi räknat med", säger han.

Tidigare var bedömningen att full effekt av besparingarna skulle komma under 2020.

Kostnader för omstruktureringarna, som har innefattat att Precise etablerar ett nytt kontor i Shanghai samt avvecklar sitt kontor i Karlstad, har tyngt 2018 års resultat.

På intäktssidan är det svårare att göra någon bedömning för 2019 då intäkterna genereras från affärsområdet mobila enheter, enligt Stefan Persson.

"Vi ger ingen prognos på intäkterna på grund av den otroliga osäkerheten som finns i det här affärsområdet", säger han.

Inom affärsområdet digital identitet väntas bolagets nya produkt Precise Youniq gå in i kommersiell fas under andra halvåret 2019.

"Vi ser ett stort intresse för nya produkten Youniq. Här har vi pågående diskussioner med över 30 olika kunder", säger Stefan Persson.