POWERCELL: 3M SLUTAR GÖRA KOMPONENT, STÖRNINGSRISK MKT LITEN

STOCKHOLM (Direkt) Powercells underleverantör 3M avser upphöra med tillverkningen av MEA, en av de nyckelkomponenter som Powercells bränslecellsstackar bygger på.

"Powercell har alternativa leverantörer och tillräckligt med komponenter i lager för att bolaget skall bedöma risken för produktions- och leveransstörningar som mycket liten", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

3M har meddelat att bolagets produktion av MEA beräknas vara avslutad i slutet av det första kvartalet 2019. 3M har varit underleverantör till Powercell sedan cirka tio år tillbaka, men Powercell är väl förberett för att hantera förändringen.

"Vi köper dessa komponenter från flera leverantörer och har därför goda möjligheter att ersätta 3M som leverantör. Eftersom vi också har en bra lagersituation för komponenterna bedömer vi att detta inte kommer få någon påverkan på vår produktion eller våra leveranser till kund", säger Powercells vd Per Wassén, enligt pressmeddelandet.