Peab: rörelseresultatet ökade till 743 mln kr tredje kvartalet

STOCKHOLM (Direkt) Byggkoncernen Peabs rörelseresultat blev 743 miljoner kronor i det tredje kvartalet (714). Nettoomsättningen uppgick till 12.445 miljoner kronor (11.595).

Enligt Refinitivs analytikersammanställning var 12.532 respektive 735 miljoner kronor förväntat.

Koncernrörelsemarginalen summerades till 6,0 procent (6,2). Inom byggdelen var marginalen 2,3 procent (2,1) och inom anläggning 3,0 procent i kvartalet (3,2).

Kvartalets orderingång var 11.473 miljoner kronor (10.651).