OSCAR PROPERTIES: RESULTAT 4 KV VÄSENTLIGT LÄGRE ÄN VÄNTAT (NY)

(Tillägg: sista två styckena)

STOCKHOLM (Direkt) Oscar Properties resultat för det fjärde kvartalet påverkades liksom föregående kvartal av prissänkningar och en fortsatt låg försäljningstakt.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Omsättningen för det fjärde kvartalet landar på 257 miljoner kronor, jämfört med 559 miljoner för motsvarande kvartal föregående år.

Rörelseresultatet blev -256 miljoner kronor (-112).

Bolaget skriver även ner värdet på byggrätter till följd av ändrade marknadsförutsättningar, enligt det tidigarelagda bokslutet.

Resultatförsämringen orsakades huvudsakligen på grund av kostnadsökningar som uppstod för att bolaget skulle klara att leverera bostäder i tid till sina kunder, skriver bolaget.

Bostadsutvecklarens vd skriver även att 2019 blir ytterligare ett mycket tufft år.