Orexo: kraftig resultatförbättring 2 kv

STOCKHOLM (Direkt) Specialistläkemedelsbolaget Orexo rapporterade på onsdagsmorgonen ett ebitda-resultat om 50,6 miljoner kronor för det andra kvartalet (15,0). På Stockholmsbörsen steg aktien brant i tidig handel.

Total nettoomsättning uppgick till 200 miljoner kronor (159) och rörelseresultatet blev 45,4 miljoner kronor (9,8).

Nettoomsättningen för Zubxolv i USA blev 158 miljoner kronor (124), en ökning med 29,8 procent i lokal valuta jämfört med motsvarande period i fjol.

Orexo räknar med att leverera ett positivt ebitda-resultat för både det tredje kvartalet och för det fjärde kvartalet, framför allt drivet av ett fortsatt starkt bidrag från Zubsolv i USA, royalty för Abstral i EU och en lägre kostnad sålda varor för Zubsolv.

Orexos resultat för det första halvåret var i linje med tidigare guidning och guidningen för helåret 2018 är i grund och botten oförändrad, uppger bolaget.

Vid 9.30-tiden på onsdagen bytte Orexo-aktier ägare till omkring 37:50 kronor, en uppgång med cirka 17 procent för dagen.

Graf: Orexo kursutveckling 2018

image

Källa: Infront