ÖRESUND/CREADES: SÄLJER SINA INNEHAV I ACNE STUDIOS

STOCKHOLM (Direkt) Öresund och Creades säljer sina aktieinnehav i Acne Studios till IDG Capital och I.T Group.

Det framgår av pressmeddelanden på söndagen.

Affären kommer att genomföras så snart nödvändiga tillstånd erhållits, vilket förväntas ske om senast sex månader.

Öresunds ägarandel uppgår till 8,5 procent och försäljningslikviden, efter avdrag för transaktionskostnader, uppgår till 369 miljoner konor. Bokfört värde på Öresunds aktier i Acne Studios den 30 november 2018 uppgick till 285 miljoner.

Creades ägarandel uppgår till 8,6 procent och försäljningslikviden, inklusive utdelning samt med avdrag för transaktionskostnader, uppgår till 372 miljoner kronor.