ONLINE BRANDS: SKIFTAR HEDBERGS GULD & SILVER TILL ONLINE

STOCKHOLM (Direkt) Online Brands Nordic har ingått avsiktsförklaring med Aviation Network ANM och Farkam Holding om att avyttra fastigheten Tumarp 1:89 i Dalsjöfors som ägs av Hedbergs Guld & Silver, för en kontant köpeskilling uppgående till 2,1 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I samband med förvärvet kommer bolaget omstrukturera butiksverksamheten och fokusera Hedbergs Guld & Silvers verksamhet till ehandel.

Avvecklingen av den fysiska butiken innebär årliga resultatförbättrande besparingar om cirka 0,8 miljoner kronor.