NP3: LARS-GÖRAN BÄCKVALL ÖKAT TILL 22,9% AV KAPITAL

STOCKHOLM (Direkt) Lars-Göran Bäckvall, styrelseledamot i NP3, har i mitten av denna vecka, via bolaget Poularde, köpt nära 78.000 stamaktier i fastighetsbolaget för sammantaget 4,7 miljoner kronor.

Det framgår av Finansinspektionens insynslista på fredagen.

Enligt ägardatatjänsten Holdings uppgår hans innehav därmed till 12,47 miljoner stamaktier. Därutöver innehar han 2,14 miljoner preferensaktier och sammantaget har han ett ägande om 22,9 procent av kapitalet (22,7 procent inför köpen). Vid årsskiftet 2017/18 motsvarande hans innehav i NP3 18,1 procent.