Novo Nordisk: svagare 4 kv, spår rörelseresultat ökar 1-5% 2018

STOCKHOLM (Direkt) Det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk bedömer att rörelseresultatet i lokala valutor kommer att öka med 1-5 procent under helåret 2018. Försäljningen väntas samtidigt öka med 2-5 procent.

Det framgår av rapporten.

Den tidigare lämnade prognosen innebar ett lågt till medelhögt ensiffrigt tal i lokala valutor under helåret 2018.

Även försäljningen i lokal valuta väntades öka med ett lågt till medelhögt ensiffrigt tal i lokala valutor under året.

På rapporterad nivå väntas försäljningen komma att stiga med runt 7 procentenheter under intervallet för lokal valuta om 2-5 procent. Rapporterat utfall för rörelseresultatet väntas komma in runt 10 procentenheter under intervallet för lokal valuta om 1-5 procent.

Capex väntas uppgå till runt 9,5 miljarder danska kronor under året.

Finansiella poster väntas ge en positiv påverkan med runt 2,5 miljarder danska kronor. Skattesatsen väntas ligg på 20-22 procent för året.

För fjärde kvartalet 2017 redovisar Novo Nordisk ett rörelseresultat på 10.047 miljoner danska kronor för det fjärde kvartalet 2017. Enligt Inquiry Financials snittprognos väntades 10.377 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 27.992 miljoner danska kronor. Här väntades 28.352 miljoner danska kronor.

Den ordinarie utdelningen föreslås bli 7:85 danska kronor per aktie för helåret. Analytikerna väntade en ordinarie utdelning om i snitt 7:81 danska kronor.