NOVO NORDISK: ABLYNX-AFFÄR BLEV FÖR DYR I SLUTÄNDAN - FC

STOCKHOLM (Direkt) Det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk valde att dra sig ur budgivningen för köpet av belgiska Ablynx då franska Sanofi i slutet på januari 2017 lade ett bud värt cirka 3,9 miljarder euro. Anledningen till att Novo Nordisk drog sig ur var att priset blev för högt.

"Det du som läkemedelsbolag måste utvärdera när du tittar på möjligheter att förvärva bolag inom bioteknikområdet är speciellt hur det passar ihop med ditt bolag. När vi tittar på värdet av Ablynx i en kontext med Novo Nordisk kunde vi inte se den nivån på värdet som affären ägde rum på", sade Novo Nordisks avgående finanschef tillika tillträdande chef för Biopharm och Legal Affairs, Jesper Brandgaard på en fråga från Nyhetsbyrån Direkt.

Jesper Brandgaard noterar även att Sanofi har ett väsentligt större forskningssamarbete med Ablynx än Novo Nordisk. Dessutom har Sanofi verksamhet inom området för behandling av luftvägar, vilket Novo Nordisk inte har.

Novo Nordisk har dock inte gett upp sina planer på att förvärva något inom området för blödarsjuka (hemofili) och blodsjukdomar (hematologi).

"Vad gäller Novo Nordisks engagemang inom Biopharm tycker jag att Ablynx var ett mycket synbart exempel på vår strävan att lägga till något inom området för hemofili, hematologi och sällsynta blödarsjukdomar, där vi bedömer att vi kan göra en väsentlig skillnad. Vi kommer att vara fortsatt engagerade med det. Jag är faktiskt mycket nöjd med att jag får mer tid att arbeta dedikerat med det under månaderna som kommer. Jag litar på att ni kommer att få höra mer från oss om det under 2018", sade Jesper Brandgaard.