Norges Bank: oförändrad ränta nu, men väntas höjas i september

STOCKHOLM (Direkt) Norges Bank lämnade styrräntan oförändrad på torsdagen.

Folioräntan ligger därmed kvar på 0,50 procent.

Enligt TDN Direkts enkät räknade samtliga sju tillfrågade ekonomer med att Norges Bank skulle lämna styrräntan oförändrad.

Styrräntan justerades senast den 17 mars 2016, då den sänktes med 25 punkter, till 0,50 procent.

Enligt Norges Bank fortsätter den ekonomiska uppgången och kapacitetsutnyttjandet tycks ligga nära en normal nivå, samtidigt som den väntas öka snabbare än väntat.

Den underliggande pristillväxten ligger under målet men högre kapacitetsutnyttjande pekar mot att löner och pristryck kommer att stiga framöver.

Penningpolitiken är expansiv och utsikterna för ekonomin pekar på att det snart är rätt att höja räntan. Osäkerhet om effekterna av en högre ränta talar för att gå varsamt fram med en gradvis ränteuppgång de kommande åren.

"Som vi nu värderar utsikterna och riskbilden kommer styrräntan mest sannolikt höjas i september i år", sade Öystein Olsen i en kommentar.

Vid förra mötet talade Norges Bank om att det vore rimligt att höga räntan "någon gång efter sommaren".