NORDAX: SIFFROR 3 KV I SKUGGAN AV ÄGARFÖRÄNDRINGAR - ANALYTIKER

STOCKHOLM (Direkt) Nischbanken Nordax tillväxt påverkas i nuläget av hårdare norska konsumentlåneregleringar och ökad konkurrens på den svenska marknaden. Att siffrorna för det tredje kvartalet bland annat endast kan väntas visa på en begränsad vinstökning från året före hamnar dock i skuggan av vad bolagets nya storägare kan tänkas ha för framtida planer.

Det framgår i analytikerkommentarer som Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av inför onsdagsmorgonens rapport.

Enligt SME Direkts analytikerenkät väntas ett räntenetto om 302 miljoner kronor (278) samt ett justerat rörelseresultat om 146 miljoner kronor (138) för det tredje kvartalet. En resultatökning om 6 procent är således väntad (34) efter 24 procents tillväxt under årets första halvår.

"Trenderna i närtid har varit tuffare" med "en fortsatt minskning av den norska låneboken och ökad konkurrens på den svenska marknaden, som är bolagets näst största", skriver SEB i en analys.

Vid halvårsskiftet utgjorde Sverige 36 procent av låneportföljen och Norge 38 procent. Finland svarade för knappt 20 procent och Tyskland kring 7 procent.

Nordea framhåller att konkurrensen har ökat även i Finland, utöver i Sverige, men pekar samtidigt på att Nordax har en stark kapitalsituation i nuläget. Enligt SME Direkts konsensus bedöms kärnprimärkapitalrelationen ha varit 15,0 procent vid utgången av september mot målet att ligga över 12 procent.

"Vi ser en potential till ökade utdelningar till följd av den starka kapitaliseringen men vi väntar på mer klarhet om de nya ägarnas intentioner innan vi lägger in det i estimaten", skriver Nordea.

Den finländska försäkringskoncernen Sampo och riskkapitalet Nordic Capital har seglat upp som storägare i Nordax under hösten. Sedan tidigare återfinns Mats Qvibergs investmentbolag Öresund som en annan ägare med över 5 procent av kapitalet i nischbanken.

"Vi finner Nordic Capitals entré särskilt intressant då vi ser potentiella synergier mellan Nordax och dess innehav i Resurs Bank och Nordnet. Även om det är svårt att bedöma sannolikheten för ett utköp är det ovanligt att en PE-firma köper 15 procent av ett listat bolag som en finansiell investering", skriver Nordea.

Nordax delårsrapport väntas klockan 7.30 på onsdagen den 25 oktober med telefonkonferens tre timmar senare.