Nibe: överlag något bättre än väntat första kvartalet

STOCKHOLM (Direkt) Värmeteknikbolaget Nibes resultat före skatt blev 443 miljoner kronor i det första kvartalet (396). Väntat var 439 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Omsättningen uppgick till 4.862 miljoner kronor (4.370). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 4.764 miljoner kronor.

Den svenska valutan hade en viss negativ inverkan på omsättningen liksom antalet arbetsdagar, som var något färre än under kvartal ett i fjol.

Jämfört med SME-förväntningarna var rapporten överlag något bättre än förväntningarna, sånär som på två punkter: organisk tillväxt och finansnetto.

Angående det förstnämnda - plus 2,2 procent mot väntade 3,7 procent enligt SME Direkt - skriver Gerteric Lindquist att den svenska valutan har haft en viss negativ inverkan på omsättningen, liksom det lägre antalet arbetsdagar under kvartalet.

Beträffande finansnettot - minus 54 miljoner kronor (-30) mot väntade minus 39 - var huvudanledningen till försämringen en kombination av framför allt kurseffekter men även ökade räntekostnader.

Affärsområdesvis bidrog det största affärsområdet Climate Solutions mest till koncernens positiva avvikelse gentemot förväntningarna. Den organiska tillväxten i affärsområdet var 6,1 procent, vilket tillsammans med förvärv lyfte omsättningen med 12,5 procent till 2.971 miljoner kronor (2.640), mot väntade 2.886 miljoner.

Den generella efterfrågebilden känns fortfarande positiv såväl i Europa som i Nordamerika och Asien.

"Förutom låga räntor och relativt god byggaktivitet är det alldeles uppenbart att övergången till ett mer hållbart synsätt vad gäller energiförsörjning, transporter och klimatisering av såväl små som stora fastigheter skapar nya marknader med god efterfrågan", skriver vd Gerteric Lindquist.

Han skriver även att bolaget är "försiktigt positiva till året som helhet" - en upprepning från bokslutsrapporten i mitten av februari.