NETMORE GROUP: PLANERAR FÖR NYEMISSION

STOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget Netmore Group har inlett arbetet med att omvandla företaget till att bli en heltäckande operatör inriktad mot IoT utifrån småskaliga, energisnåla mobila nät.

Som tidigare meddelat förvärvades de bolag under december 2018 som kommer att ligga till grund för verksamheten genom en riktad emission av Netmores aktier.

Netmore planerar nu för en nyemission inom kort i syfte att införskaffa nödvändigt kapital för att utveckla den nybildade koncernen.

Det framgår av ett pressmeddelande.