NETMORE GROUP: BEHÖVER MER KAPITAL, SKJUTER PÅ BREAKEVEN-MÅL

STOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget Netmore Group bedömer att ytterligare kapital behövs och planen är ett brygglån under fjärde kvartalet, följt av en riktad nyemission under första kvartalet 2019.

Det framgår av bolagets delårsrapport på fredagsmorgonen vilket föranlett First North att observationsnotera Netmores aktie.

Under tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 1,2 miljoner kronor (1,1), vilket vd Rikard Slunga påpekar var under förväntan.

"Mot bakgrund av att försäljningen inte nått uppsatta mål, kommer ytterligare kapital krävas från aktieägarna - vilket styrelsen och ledningen arbetar med att säkerställa. Som en direkt konsekvens av ovan kommer även vår plan att nå break-even under första halvåret 2019 att behöva skjutas framåt", skriver Rikard Slunga.

Ebitda-resultatet uppgick till -4,0 miljoner kronor(-4,6) under tredje kvartalet och kassaflödet från verksamheten var -6,1 miljoner kronor (-10,0). Likvida perioden vid periodens slut var -1,1 miljoner kronor (+3,5).

Netmore genomförde i augusti en riktad emission som tillförde cirka 1,8 miljoner kronor, före emissionskostnader.