NCC: ATT HA ETT EXTERNT UPPDRAG STÄRKER MIG SOM VD - CARLSSON

STOCKHOLM (Direkt) NCC:s tillträdande vd Tomas Carlsson anser att ett externt styrelseuppdrag stärker honom som vd i byggföretaget.

Det säger han till Nyhetsbyrån Direkt på fredagen efter att det står klart att han föreslås bli ledamot av bygghissbolaget Alimaks styrelse, som liksom Sweco har Latour som största ägare.

Detta samtidigt som NCC:s huvudverksamhet, svensk byggrörelse, har varit pressad lönsamhetsmässigt en tid och Tomas Carlsson kan antas behöva arbeta hårt för att få den på rätt köl igen efter tillträdet den 7 maj.

"Tid har förmågan att vara 100-procentigt demokratisk, och jag ägnar min tid åt olika aspekter av min yrkesutövning. Att ha ett externt uppdrag stärker mig som NCC-vd", säger han.

Han avslöjar sedan att han tills i februari i år har haft ett externt uppdrag även under sitt Swecouppdrag: styrelseledamot i det finska onoterade isolermaterialföretaget Paroc, som har tre av sina sju fabriker i Sverige, bland annat Skövde.

Han avgick från detta uppdrag i samband med att Parocs ägare CVC i höstas sålde Paroc till Owens Corning, en amerikansk isoleringstillverkare noterad på New York-börsen.

Inför tillträdet i Alimaks styrelse säger Tomas Carlsson att det finns synergier mellan NCC- och Alimak-uppdragen:

"Både de och NCC är en del av den allmänna byggmarknaden, och jag tycker att det är bra om jag som vd i ett stort entreprenadbolag får input om hur andra företag i sektorn resonerar.

Han avvisar dock att det skulle kunna bli tal om att förhandla sig till bra hyrpriser på bygghissar för NCC:s del - det skulle innebära jävsproblematik, menar byggaren.