MTG: vinst klart under förväntan, MTGx besvikelse, aktiefall

STOCKHOLM (Direkt) Mediebolaget MTG:s resultat för det andra kvartalet visade sig vara klart lägre än förväntat, även justerat för överraskade stora och negativa engångsposter. Den siffermässiga besvikelsen var framför allt koncentrerad till framtidshoppet MTGx där e-sportsdelen hade vissa problem.

MTG:s aktie hade omkring kvart över tio fallit 17,5 procent

Resultatet före skatt blev 419 miljoner kronor för det andra kvartalet (351). Väntat var 502 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Rörelseresultatet summerades till 426 miljoner (369). Väntat var 517 miljoner.

Justerat för engångsposter låg rörelseresultatet på 439 miljoner kronor (391). Här var 476 miljoner kronor väntat.

Försäljningen uppgick till 5.010 miljoner kronor. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 5.012 miljoner kronor.

Vd Jørgen Madsen Lindemann lyfter i rapporten fram kostnader för den stundade uppdelningen och engångsposter.

"Vi har tagit betydande steg mot uppdelningen av MTG i två separata bolag. /…/ Vi har naturligtvis kostnader i samband med omorganisationen inför uppdelningen, vilket har påverkat både jämförelsestörande poster och centrala kostnader", skriver han i rapporten apropå att tv-verksamheterna under namnet Nordic Entertainment ska knoppas av till eget bolag.

MTGx, som i stort består av det som kommer vara MTG efter uppdelningen, överraskade negativt under andra kvartalet och levererade en omsättning på 994 miljoner kronor, 11 procent sämre än väntade 1.121 miljoner.

Rörelseresultatet landade på -24 miljoner, att jämföra med väntade 17,0. Rörelsemarginalen under andra kvartalet blev -2,4 procent, mot väntade 1,5 procent. Resultat här tyngdes bland annat av avskrivningar av "förvärvsövervärden" om 30 miljoner kronor. På organisk basis ökade försäljningen med 55 procent, främst drivet av tillväxten inom esport.

Nordic Entertainment kom samtidigt in en aning bättre än väntat, med en omsättning på 3.292 miljoner kronor, att jämföra med väntade 3.221 miljoner enligt SME Direkt.

Rörelseresultatet var även det 2 procent högre än prognos och landade på 498 miljoner kronor, mot väntade 489 miljoner. Rörelsekostnaderna ökade till följd av investeringar i Viaplay och Viafree samt hockey-VM.