MOBIPLUS: TILLVÄXT 24% 3 KV, FÖRSÄMRAT RESULTAT

STOCKHOLM (Direkt) Mobilplus, som handlas på Spotlight, hade intäkter om 7,8 miljoner kronor under det andra kvartalet, en ökning från cirka 6,3 miljoner motsvarande kvartal i fjol.

Tillväxten är till stor del kopplad till gjorda förvärv men den totala avtalsvolymen har även vuxit under det tredje kvartalet jämfört med det första halvåret, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Resultat före skatt blev -3,1 miljoner kronor (-0,7).

Tidigare effektiviserande åtgärder i form av omställningar belastar resultatet för det tredje kvartalet med cirka 700.000 kronor. Vidare belastar förändrade periodiseringsrutiner av både intäkter och personalkostnader med cirka 600.000 kronoro.

"Det fjärde kvartalet brukar historiskt vara mycket starkt för flera av Mobiplus-företagen med Black Friday, Cyber Monday och julhandel som höjdpunkter och förhoppningen är att orderingången ska vara än bättre än tidigare år tack vare det både breddade och vässade produkt- och tjänsteutbud MobiPlus nu kan erbjuda", kommenterar vd Fredrik Danielsson i rapporten.