METSÄ BOARD: SPÅR JÄMFÖRBAR EBIT 4 KV FÖRBÄTTRAS MOT 3 KV (NY)

(tillägg: från och med tredje stycket)

STOCKHOLM (Direkt) Den finländska kartongtillverkaren Metsä Board bedömer att det jämförbara rörelseresultatet under det fjärde kvartalet 2018 ska förbättras jämfört det tredje kvartalet, då det uppgick till 63,7 miljoner euro.

Det framgår av niomånadersrapporten.

Efterfrågetillväxten för högkvalitativ färskfiberbaserad kartong för konsumenter väntas fortsätta i de för Metsä Board relevanta segmenten. Marknadspriserna för falskartong och vit kraftliner väntas vara stabila eller stiga något, uttryckt i lokala valutor, uppger bolaget vidare.

Kartongleveranserna spås i det fjärde kvartalet bli i nivå med eller sjunka något jämfört med det tredje kvartalet.

Kostnaderna för virke bedöms bli ungefär som i det tredje kvartalet. Totalt sett väntas dock produktionskostnaderna öka under 2018 jämfört med fjolåret.