METSÄ BOARD: SPÅR JÄMFÖRBAR EBIT 4 KV FÖRBÄTTRAS MOT 3 KV

STOCKHOLM (Direkt) Den finländska kartongtillverkaren Metsä Board bedömer att det jämförbara rörelseresultatet under det fjärde kvartalet 2018 ska förbättras jämfört det tredje kvartalet, då det uppgick till 63,7 miljoner euro.

Det framgår av niomånadersrapporten.