LUCARA DIAMOND: VÄNTAS NÅ HELÅRSPROGNOS, FOKUS PÅ CLARA -ANALYS

STOCKHOLM (Direkt) Gruvbolaget Lucara Diamond, som utvinner rådiamanter vid gruvan Karowe i Botswana, väntas leverera intäkter för det fjärde kvartalet som innebär att bolagets helårsprognos uppnås.

Fokus ligger på hur många större diamanter bolaget utvunnit och på eventuella nyheter om handelssystemet Clara.

Lucara erbjöd vid försäljningen i det fjärde kvartalet 92.400 carat rådiamanter i en så kallad blandad försäljning där stenar ur både det ordinarie utbudet och mer exceptionella objekt gick under klubban.

Enligt Bloombergs sammanställning av tre analytikers prognoser väntas i snitt intäkter om 47,5 miljoner dollar i det fjärde kvartalet, vilket skulle innebära att helårets försäljning landar på cirka 183 miljoner dollar - väl inom det reviderade prognosintervallet om 180-190 miljoner. Ebitda-resultatet väntas i snitt uppgå till 17,7 miljoner dollar.

"Fokus ligger på utvinningen av 'specials' (diamanter större än 10,8 carat). Vi betraktar en siffra kring 180-200 stycken som ett bra resultat", skriver Kepler Cheuvreux inför bokslutet.

Den andra fokuspunkten är enligt Kepler Cheuvreux handelssystemet Clara, som kontrolleras av Lucara och som avses revolutionera sättet som rådiamanter handlas på. En första provförsäljning hölls i december och bolaget har sagt att ytterligare en skulle hållas i januari. Informationen om hur försäljningarna utfallit har dock varit sparsam, varför analytikerna nu hoppas på mer detaljer.

Nyfikenheten är också stor på de tre stora diamanter (127, 240 respektive 223 carat) som utvunnits under det första kvartalet och som ska upp till försäljning den 7 mars. Från bolagets sida har någon detaljerad information om stenarnas kvalitet inte delgivits marknaden.

Av intresse är även vad vd Eira Thomas kan komma att säga om diamantmarknadens utveckling. Jul- och nyårshelgerna har generellt inte levt upp till förväntningarna vad gäller försäljning av slipade diamanter och flera stora juvelhus i både Nordamerika och Asien har uttalat sin besvikelse. Därtill vinner syntetiska, fabrikstillverkade diamanter marknadsandelar.

Att slutet på året inte motsvarade förhoppningarna framgick också av branschledande De Beers januariförsäljning, som var 25 procent lägre än ett år tidigare i spåren av en svag decembermånad i återförsäljarledet.

Rapporten väntas på torsdagen 21 april efter de nordamerikanska börsernas stängning, alltså efter klockan 22 svensk tid. En webbsänd rapportpresentation inleds klockan 15 på fredagen 22 februari.

Graf: Lucara kursutveckling 6 månader

image

Källa: Infront