Lucara Diamond: lägre resultat 3 kv, höjer volymprognos 2018

STOCKHOLM (Direkt) Diamantproducenten Lucara Diamond redovisar ett resultat efter skatt på 5,1 miljoner dollar för det tredje kvartalet 2018 (32,9).

Den nettoomsättning som bokas i kvartalet uppgick till 45,7 miljoner dollar. Totalt såldes rådiamanter för 41,8 miljoner dollar under perioden samtidigt som intäkter om 3,9 miljoner dollar relaterade till föregående kvartal bokades i det tredje kvartalet.

Rörelseresultatet ebitda blev 18,2 miljoner dollar (49,8). Produktionskostnaden var 185 dollar per såld carat (229).

Resultat- och intäktsnedgången jämfört med fjolåret förklaras av bolaget med att resultatet för det tredje kvartalet 2017 inkluderade försäljningen av den 1.109 carat stora Lesedi la Rona för 53 miljoner dollar, eller 47.777 dollar per carat.

Lucara aviserar en utdelning om 0:025 kanadadollar per aktie för det fjärde kvartalet.

Bolaget höjer sina prognoser för volymen bruten malm och försäljning av utvunna och sålda rådiamanter. Intäktsprognosen smalnas av, men höjs dock inte.

Bolaget räknar nu med att sälja 325.000-350.000 carat diamanter, en höjning från den tidigare bedömningen om 270.000-290.000 carat.

Volymen bruten malm väntas nu uppgå till 2,9-3,1 miljoner ton, även det en höjning från tidigare 2,5-2,8 miljoner ton.

"Höjningen är en följd av en bättre fungerande anläggning, vilket resulterat i en högre utvinning av mindre diamanter som inte väsentligt bidrar till bolagets intäkter", uppger bolaget i delårsrapporten.

Intäktsprognosen för 2018 smalnas av till 180-190 miljoner dollar, från tidigare 170-200 miljoner dollar.