LUCARA DIAMOND: INTÄKTSPROGNOS 2019 LÄGRE ÄN VÄNTAT - PARETO

STOCKHOLM (Direkt) Gruvbolaget Lucara Diamonds prognos för intäkterna 2019 är lägre än väntat, medan volymprognosen är i linje med förväntningarna.

Det skriver Pareto Securities i en kommentar till morgonens pressmeddelande från bolaget.

"Försäljningsintäkterna prognostiseras till 170-200 miljoner dollar, vilket är under våra förväntningar om 231 miljoner dollar, då Lucara har en mer försiktig syn på diamantpriserna under 2019 än vi räknat med", skriver Paretos analytiker.

Lucaras prognos vad gäller sålda volymer uppgår till 300.000-320.000 carat. Kostnaden per ton behandlad malm beräknas till 32-37 dollar, en sänkning från 2018 då kostnaden väntas ha uppgått till 38-42 dollar per ton.

"Guidningen för försäljning och kostnadsnivåer är på den svaga sidan jämfört med våra förväntningar, varför vi kommer att justera ned våra estimat för 2019", kommenterar Pareto, som räknat med en kostnadsprognos i den lägre delen av det nya intervallet.

Vad gäller Lucaras andra pressmeddelande för dagen, som avser handelsplattformen Claras första försäljning, noterar analytikern att denna genomförts och att ännu en försäljning väntar i januari, men att Clara ännu inte åsätts något värde i mäklarfirmans modell.

Pareto flaggar för att riktkursen om 17 kronor kommer att sänkas med 2-3 kronor per aktie, men att köprekommendationen kommer att kvarstå.

Lucara Diamond handlades strax före klockan 14 på tisdagen till 10:08 kronor på Stockholmsbörsen, en uppgång med drygt 4 procent för dagen.

Graf: Lucara kursutveckling 8 januari

image

Källa: Infront