Lerøy Seafood: slaktvolym ökade 4 kv men 2018 lägre än prognos

STOCKHOLM (Direkt) Norska fiskebolaget Leroy Seafood meddelar en slaktvolym för lax och öring om 49.415 ton för det fjärde kvartalet 2018, jämfört med 42.280 ton motsvarande kvartal i fjol.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Fångst av havsfisk uppgick till 11.515 ton under fjärde kvartalet, varav 6.534 ton torsk. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet 2017 var 12.345 respektive 8.511 ton.

För helåret 2018 blev slaktvolymen 162.039 ton lax och öring i den norska verksamheten. Det är lägre än guidningen som var 166.000 ton.