Kungsleden: räknar med att nå mål förvaltningsresultat tidigare

STOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Kungsleden bedömer att företaget redan år 2019 kommer att kunna nå det mål om 1,2 miljarder kronor i förvaltningsresultat som Kungsleden satt upp för år 2020. Det framgår av vd-ordet i delårsrapporten för det andra kvartalet.

Den goda utvecklingen på hyresmarknaden drivs på av den underliggande goda tillväxten i ekonomin, enligt Kungsleden.

"Inget varar för evigt, men jag ser ännu inga tecken på minskande efterfrågan på kommersiella lokaler. Prognoserna för Sveriges ekonomi fortsätter visa på god tillväxt även för resterande del av 2018 med en viss avmattning först 2019. Detta i kombination med våra stabilt goda uthyrningsutfall, framgångar i projektutvecklingen och tillskotten från nyligen förvärvade kvalitetsfastigheter gör att jag bedömer att redan år 2019 kommer att kunna nå det mål om 1,2 miljarder kronor i förvaltningsresultat som vi satt upp för år 2020", skriver vd Biljana Pehrsson i rapporten.