KLÖCKNER: HELÅRSPROGNOS BEHÅLLS, POSITIV UTSIKT FÖR 2 KV

STOCKHOLM (Direkt) Det tyska stålbolaget Klöckner & Co, som delvis är en konkurrent till BE Group, lämnar helårsprognoserna oförändrade och ger en positiv kommentar rörande innevarande kvartal.

Det framgår i rapporten för det första kvartalet.

"Efter de fyra första månaderna av 2016 är vi på rätt kurs för att nå våra mål för helåret - en klart högre rörelsevinst och en återgång till nettovinst", framhåller vd Gisbert Rühl i rapporten.

I det första kvartalet var Ebitda-resultatet +16 miljoner euro (19) medan nettoresultatet var -14 miljoner euro (-22).

Utsikterna för innevarande kvartal klassas som positiva och ebitda-resultatet förväntas stiga till 50-60 miljoner, medan en positiv nettovinst förväntas för det andra kvartalet.